ఈ తెలంగాణ నాకు పునర్జన్మ ఇచ్చిన నేల🙏 Pawan Kalyan Speech at Kondagattu

Watch: ఈ తెలంగాణ నాకు పునర్జన్మ ఇచ్చిన నేల🙏 Pawan Kalyan Speech at Kondagattu #pawankalyan #janasenaparty #tupakipolitical #telugu
× RELATED కేతిరెడ్డి రోడ్ మీద కూర్చొని సమస్య పరిష్కరించాడు🙏🙏500 నోట్ల కట్ట ఇచ్చాడు MLA Kethireddy Simplicity
×