కేతిరెడ్డి స్పాట్ లో పెద్దమ్మ సమస్య తీర్చాడు🙏🙏కరెంటు వైరు ఇంటిమీదనుండి పోతుంది అయ్యా MLA Kethireddy

Watch: కేతిరెడ్డి స్పాట్ లో పెద్దమ్మ సమస్య తీర్చాడు🙏🙏కరెంటు వైరు ఇంటిమీదనుండి పోతుంది అయ్యా MLA Kethireddy Good Morning Dharmavaram #kethireddy #cmjagan #mlakethireddy #tupakipolitical #telugulatestnews
× RELATED కేతిరెడ్డి రోడ్ మీద కూర్చొని సమస్య పరిష్కరించాడు🙏🙏500 నోట్ల కట్ట ఇచ్చాడు MLA Kethireddy Simplicity
×