కేతిరెడ్డి సర్ సూపర్ మీరు🙏🙏 అవ్వ గుడిసె చూసి, స్పాట్ లో ఇల్లు ఇప్పిచ్చాడు. MLA Kethireddy Latest

Watch: కేతిరెడ్డి సర్ సూపర్ మీరు🙏🙏 అవ్వ గుడిసె చూసి, స్పాట్ లో ఇల్లు ఇప్పిచ్చాడు. MLA Kethireddy Sanctioned a house for a poor old lady on the spot #mlakethireddy #kethireddy #ysrcp #latestnews #tupakipolitical #cmjagan
× RELATED పెద్దయన సమస్య చూసి పదివేల పెన్షన్ ఇప్పిచ్చిన కేతిరెడ్డి 🙏🙏 MLA Kethireddy Helping Nature Latest
×